Salaris uit de BV

De DGA is verplicht om zichzelf salaris uit te keren vanuit de BV waarvoor hij arbeid verricht, dit is wettelijk geregeld en wordt de gebruikelijk loon regeling genoemd.

Hoeveel salaris uitkeren vanuit de BV ?
Het salaris bedraagt ten minste het hoogste bedrag van:
- 75% van de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
- het hoogste loon van de andere werknemers die in dienst zijn van het lichaam of een verbonden lichaam;
- € 46.000 in 2020 (voor belastingjaar 2017 tm 2019: € 45.000)

Uitzonderingen:
Uiteraard is het mogelijk om in overleg met de belastinginspecteur het gebruikelijk loon lager vast te stellen, bijvoorbeeld bij een laag resultaat uit de BV, of wanneer slechts parttime werkzaamheden worden verricht voor de vennootschap. Gezien de bewijslast bij de DGA ligt is het goed om dit vooraf goed te laten keuren door de belastingdienst, wij helpen u hierbij graag !

Optimaal salaris
Wij helpen u graag bij het bepalen van uw optimale salaris, hierbij houden we rekening met de wettelijke bepalingen van het gebruikelijk look, de dividend mogelijkheden en denken we met u mee hoe we de belastingdruk zo laag mogelijk kunnen houden door bijvoorbeeld gebruik te maken van andere aftrekposten in de inkomstenbelasting. 

Tegemoetkoming i.v.m. de coronacrisis
In verband met de coronacrisis mag voor het jaar 2020 de hoogte van het gebruikelijk loon aan het einde van het jaar pas bepaald te worden. Bij die vaststelling mag gebruik gemaakt worden van een praktische goedkeuring waarvoor geen vooroverleg met de belastingdienst nodig is: de verhouding tussen de omzet in de eerste vier maanden van 2020 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 mag gebruikt worden om het gebruikelijk loon te verlagen.

Uiteraard kan ook in overleg met de belastingdienst een lager gebruikelijk loon afgesproken worden. Voorwaarde bij het lager vaststellen van het gebruikelijk loon is wel dat er niet meer dividend uitgekeerd wordt en dat de rekening courant schuld met de vennootschap niet oploopt.

Rechtsvorm nog juist ? 
Een hoog gebruikelijk loon leidt veelal tot een hogere belastingdruk en kan aanleiding zijn om nog eens naar uw rechtsvorm te kijken. Is de BV structuur nog wenselijk of is het verstandiger om deze te wijzigen naar een personenvennootschap ?

Wij rekenen dit graag samen met u uit !
Recent

Archive

Categories

Tags

no tags