Vermogensbelasting

Wanneer uw privé bezittingen per 1 januari meer bedragen dan het heffingsvrije vermogen bent u vermogensbelasting verschuldigd.

Het heffingsvrij vermogen wordt jaarlijks aangepast, zie onderstaande tabel:
Uw privé vermogen bestaat uit: 
- Het saldo op uw betaal- en spaarrekeningen in Nederland en in het buitenland;
- Het saldo op de betaal- en spaarrekeningen van uw kinderen die op 1 januari jonger waren dan 18 jaar en waarover u het ouderlijke gezag heeft;
- (Verhuurde) woningen of woningen waarin u zelf niet woont of heeft gewoond en niet bedoeld zijn om daar binnen 3 jaar zelf in te gaan wonen;
- De waarde van uw aandelen in een vennootschap waarin u minder dan 5% belang heeft;
- Ook uitgeleend geld, contant geld en een onverdeelde boedel behoren tot uw privé vermogen;

Wat behoort niet tot uw privé vermogen: 

- Het saldo op een ondernemersrekening;
- De WOZ-waarde van de woning waar u zelf in woont of binnen drie jaar gaat wonen;
- Goederen voor eigen gebruik of binnen het eigen gezin worden gebruikt, zoals een auto of de inboedel van uw woning;

Hoeveel belasting bent u verschuldigd over uw vermogen ? 

Wij kunnen dit voor u uitrekenen en desgewenst een voorlopige aanslag aanvragen, zodat u maandelijks af kunt rekenen met de belastingdienst i.p.v. eenmaal per jaar achteraf.

Recent

Archive

Categories

Tags

no tags