Het UBO register komt eraan !

Nederland is op basis van Europese regelgeving verplicht om een UBO-register in te voeren.

Wat houdt het UBO register in ?
UBO staat voor ultimate beneficial owner, ofwel uiteindelijke belanghebbende.

Ondernemingen en rechtspersonen worden verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren.

Het UBO register zal onderdeel worden van het handelsregister en komt daardoor onder het beheer van de kamer van koophandel. Tegen betaling kunnen de gegevens via de kamer van koophandel na registratie worden geraadpleegd.

Het doel van het register
Het zichtbaar maken van de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt.

Door meer transparantie over wie de uiteindelijke belanghebbende is van een onderneming gaat het register een bijdrage leveren aan de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Uiteindelijke belanghebbende kunnen zich door het register niet meer verschuilen achter juridische entiteiten en personen en organisaties kunnen beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.

Wanneer kan en moeten de UBO's worden ingeschreven ? 
Vanaf de ingangsdatum van de wet moeten UBO’s ingeschreven worden in het UBO-register.

Het wetsvoorstel is inmiddels door de Eerste Kamer goedgekeurd, controleer hier de status van de invoering van het UBO register.

Organisaties die op die datum ingeschreven staan in het Handelsregister hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO's in te schrijven. Voor de inschrijving van de UBO's worden geen kosten gerekend door de kamer van koophandel.

Recent

Archive

Categories

Tags

no tags