Voorkom vermogensbelasting door bezittingen over te dragen aan een BV

Na het zogenoemde 'Kerstarrest' staat de heffing van de vermogensbelasting op zijn kop.

De belastingdienst berekende de vermogensbelasting altijd op basis van een fortfair rendement, deze lag de laatste tijd hoger dan het daadwerkelijke rendement. Hierdoor werd belasting betaald over inkomsten die er niet waren. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden tot bezwaar met ons te bespreken over afgelopen jaren wanneer u vermogensbelasting heeft betaald.

Een geheel nieuw systeem voor de heffing van vermogensbelasting zal naar verwachting pas in 2026 of mogelijk zelf pas later worden ingevoerd. Tot die tijd wordt uw vermogen belast door een forfaitair rendement aan de hand van het soort bezittingen (spaargeld of beleggingen). Dit kan hoger / lager zijn dan het werkelijke rendement !

Wanneer is een BV interessant ?

Wanneer het forfaitair rendement hoger is dan het werkelijke rendement is het wellicht interessant om het vermogen over te hevelen naar een BV. In de BV wordt namelijk alleen het daadwerkelijk rendement belast.

Als uw bezittingen minder dan 4,84% rendement opleveren kan een BV aantrekkelijk zijn, doordat u dan een forfaitaire heffing tegen 6,17 % ontloopt.

Wanneer is een BV niet interessant ?
Wanneer hoge verkoopwinsten te verwachten zijn is het niet handig om deze bezittingen over te dragen aan een BV.

Wanneer de vermogensbelasting lager is dan de kosten voor de extra administratieve lasten van een BV.  Een BV moet opgericht worden door een notaris (kost eenmalig ongeveer € 500), jaarlijks moet een jaarrekening opgesteld worden en gedeponeerd worden bij de kamer van koophandel en er moet een aangifte vennootschapsbelasting worden ingediend (kost ongeveer € 500).

Indien gewenst kunnen wij voor u berekenen of het interessant voor u is om een BV op te richten. 
Recent

Archive

Categories

Tags

no tags