Forse belastingstijging voor woningverhuurders in 2023

In verband met de krapte op de woningmarkt komen er een aantal fiscale maatregelen aan die verhuurders flink gaan raken in de portemonnee.

Aanpassing van de leegwaarderatio
Middels de leegwaarderatio wordt rekening gehouden met de verhuurde staat van een woning. Logisch, want een verhuurde woning is een stuk minder makkelijk te verkopen / minder waard dan een woning in onverhuurde staat. De leegwaarderatio is afhankelijk van verhouding tussen de huuropbrengt en de WOZ-waarde van de woning.

Hieronder hebben wij inzichtelijk gemaakt hoe de huidige situatie is in 2022 en hoe de situatie vanaf 2023 gaat zijn:
Deze wijziging heeft effect op de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting van verhuurders en op de aangiftes schenk- en erfbelasting.

Er is weinig tegen deze maatregel te doen, uiteraard kunt u overwegen om de woning te verkopen of om de huur te verhogen. Al kan een huurverhoging ook leiden tot een hogere waarde die meegenomen moet worden in de aangifte ! 

Recent

Archive

Categories

Tags

no tags