De fiscale gevolgen en mogelijkheden van thuiswerken

Het kabinet geeft het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wanneer dat mogelijk is. Vandaar hebben wij een aantal punten omtrent het thuiswerken voor u uitgewerkt. 
Reiskostenvergoeding bij thuiswerken
De vaste reiskostenvergoeding voor woon-werk verkeer mag vanaf 12 maart 2020 onbelast doorbetaald worden ook al wordt er vanuit huis gewerkt.

Voor werknemer die meer dan 75 km van het werk wonen moet na afloop van het jaar de uitbetaalde vergoeding herrekend worden op basis van het werkelijke aantal kilometers. Ook voor deze werknemers mag de periode waarin vanuit huis wordt gewerkt gewoon worden uitgegaan van de feiten waarop de vergoeding is gebaseerd. 
Het inrichten van de werkruimte thuis
De werkgever mag zaken als een bureaustoel etc. ter beschikking stellen aan de werknemer om het thuiswerken mogelijk te maken. Dit hoeft onder bepaalde voorwaarden niet tot het loon te worden gerekend, een van de voorwaarden is wel dat wanneer de coronacrisis voorbij is de werknemer de verstrekte voorzieningen niet mag houden. Wanneer de werknemer niet meer vanuit huis werkt en de voorzieningen overneemt wordt het alsnog tot het loon gerekend.
Energie en consumpties tijdens thuiswerken
De werkgever kan kleine consumpties (koffie, thee, gebak etc.) op de werkplek belastingvrij verstrekken.

Onder werkplek wordt verstaan een plaats waar de werkgever Arbo verantwoordelijk voor is. Hierdoor valt de woning van een thuiswerkende medewerker niet onder een werkplek, waardoor energiekosten en consumpties voor rekening van de werknemer zijn.

De vergoedingen voor energie en consumpties kunnen wel als eindheffingsloon worden aangewezen in de vrije ruimte. De vrije ruimte bedraagt in 2020 3% over een bruto loonsom tot € 400.000, daarboven 1,2%. Het is belangrijk om deze grens goed in de gaten te houden, want daarboven zijn de vergoedingen tegen 80% belast bij de werkgever !

Recent

Archive

Categories

Tags

no tags