Gebruik de vrije ruimte om personeel belastingvrij te belonen

Renteloze lening
Werkgevers kunnen werknemers om allerlei redenen een lening verstrekken.

Indien partijen afspreken dat de werknemer daarover geen rente hoeft te betalen, is er sprake van een renteloze lening. Werknemers genieten in dat geval een voordeel dat als loon in natura kwalificeert. Hetzelfde is het geval wanneer de werkgever de lening (deels) kwijtscheldt of wanneer de werkgever een lagere rente rekent dan de rente voor een vergelijkbare lening in de markt (marktrente). In dit laatste geval is het voordeel de marktrente minus de door de werknemer betaalde rente.

Voordeel = belastbaar loon
Zonder toepassing van de werkkostenregeling telt de werkgever de niet of minder betaalde rente of de (gedeeltelijke) kwijtschelding bij het loon of bruteert hij het voordeel. Hierdoor worden loonheffingen ingehouden en afgedragen over het voordeel.

Vrije ruimte
Met toepassing van de werkkostenregeling kan de werkgever besluiten het rente- en/of kwijtscheldingsvoordeel onder de vrije ruimte te brengen. De werkgever moet in dat geval het rente- en/of kwijtscheldingsvoordeel aanwijzen als eindheffingsbestanddeel (werkkosten). Bovendien moet het voordeel de gebruikelijkheidstoets doorstaan. In dat geval zal de Belastingdienst het voordeel accepteren als eindheffingsbestanddeel.

Dit geldt niet voor personeelsleningen voor de eigen woning, waarvan de rente in de inkomstenbelasting aftrekbaar is. Voor het rentevoordeel van deze leningen geldt dat er altijd sprake is van regulier belast loon.

Heeft u vragen over het verstrekken van een renteloze lening of over de werkkostenregeling ? Neem dan gerust contact met ons op. 

Recent

Archive

Categories

Tags

no tags