Transitievergoeding

Vanaf 2020 is het verplicht om werknemers een transitievergoeding te betalen wanneer het contract niet wordt verlengd op initiatief van de werkgever.
Dit is geregeld in de wet arbeidsmarkt in balans.

De transitievergoeding wordt vanaf 1 januari 2020 als volgt berekend:
  • 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste werkdag;
  • De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12).
    Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

Uitzonderingen:
Wanneer de medewerker in dienst is getreden voordat deze de leeftijd van 18 jaar had bereikt en gemiddeld minder dan 12 uur per week heeft gewerkt, dan tellen deze uren niet mee voor de berekening van de transitievergoeding.

Ontslag om bedrijfseconomische reden
In dit geval kan mogelijk gekozen worden voor een vervangende voorziening, deze hoeft niet gelijk te zijn aan de wettelijke transitievergoeding. Deze voorziening moest bestaan uit maatregelen om werkloosheid te voorkomen, te beperken of een redelijke financiële vergoeding, een combinatie tussen beide kan ook.

Recent

Archive

Categories

Tags

no tags